จริงหรือไม่? การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป เป็นสาเหตุให้ตาบอด

3580

this content porn xxx

การดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ และอาจจะกระตุ้นให้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุก่อนวัย และหากดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานอาจถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเป็นอย่างไร ตามไปดูกันค่ะ

“จริง” การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน สามารถทำลายดวงตาจนถึงขั้นตาบอด หรืออาจเสี่ยงต่อการมีปัญหาดวงตาอย่างถาวร การดื่มแอลกอฮอล์นั้นส่งผลกระทบต่อดวงตาทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และจะกระตุ้นให้เกิดอาการตาแห้ง เกิดปัญหาในการมองเห็นชั่วคราว และการสะสมสารพิษในแอลกอฮอล์สามารถทำลายเส้นประสาทตา ส่งผลกระทบต่อการมองเห็น เนื่องจากแอลกอฮอล์จะไปลดการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาและลดการส่งกระแสประสาท ทำให้เกิดภาวะเส้นประสาทตาขาดเลือดและโดนทำลายจากสารพิษสะสมได้ มีการสูญเสียลานสายตาส่วนกลางไปจนถึงการมองเห็นทั้งหมด การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากไปจะไปแทรกแซงการทำงานของตับและลดการผลิตกลูตาไธโอนที่ช่วยป้องกันการทำลายเซลล์ที่อาจพัฒนาไปเป็นต้อกระจก ต้อหิน และโรคจอประสาทตาเสื่อม

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด