โรคอื่น ๆ

กระดูกพรุน ภัยร้ายของผู้สูงอายุ

โรคกระดูกพรุนเป็นอีกโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เป็นโรคกระดูกชนิดหนึ่งที่มีการสลายของเนื้อกระดูกอย่างต่อเนื่อง ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักและเปราะได้ง่าย ซึ่งเป็นความเสื่อมสภาพของร่างกายที่เป็นไปตามวัยเมื่ออายุมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม...

ภาวะสมองเสื่อมกับผู้สูงอายุ

สมองเสื่อมเป็นภาวะที่มักพบได้ในผู้สูงอายุ จะทำให้ผู้ที่เป็นมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนไป มีอาการหลงลืม และใช้ภาษาผิดปกติ ซึ่งการเสื่อมของสมองจะค่อยเป็นค่อยไปและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อ่านเพิ่มเติม...

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายและเป็นอวัยวะที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา คือ เต้นและสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของเรา แม้กระทั่งตอนหลับ หรือขณะที่อวัยวะอื่นพักผ่อน กล้ามเนื้อหัวใจก็ยังทำงาน เราจึงต้องทะนุถนอมหัวใจของเราให้แข็งแรง อ่านเพิ่มเติม...

แพคเกจแนะนำ

0