โรคอื่น ๆ

ดูแลจิตใจอย่างไร เมื่อพบเหตุการณ์สะเทือนใจ

เหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกแก่ประชาชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อาจทำให้ใครหลายคนเกิดอาการและความรู้สึกต่างๆ เช่น โกรธ กลัว วิตกกังวล เศร้า อาการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการแสดงออกทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ อ่านเพิ่มเติม...

อัลตราซาวด์ดูอะไร ในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ ?

การอัลตราซาวด์ เป็นการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงจับภาพอวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกาย คุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าการอัลตราซาวด์เป็นการตรวจดูทารกในครรภ์ ซึ่งการตรวจครรภ์ด้วยวิธีนี้มีประโยชน์ต่อการตั้งครรภ์หลายอย่าง อ่านเพิ่มเติม...

ลดความเสี่ยงมะเร็ง ทำได้แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก และเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ทางองค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนัก อ่านเพิ่มเติม...

แพคเกจแนะนำ