โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอแจ้งประกาศด่วน เรื่อง การจองวัคซีนผ่านแอพลิเคชั่นหมอพร้อม

2404

โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอแจ้งประกาศด่วน เรื่อง การจองวัคซีนผ่านแอพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด