การจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna

1112

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอแจ้งประกาศการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]