โรงพยาบาลวิชัยยุทธประกาศปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยวิกฤติ

464

ประกาศปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยวิกฤติ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ที่รุนแรงขึ้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเข้าเยี่ยมผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ดังนี้
• อนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้วันละ 2 รอบ คือ 12.00-13.00 น. และ 18.00-19.00 น.
• เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 1 ท่าน กำหนดเวลาเยี่ยมไม่เกิน 5 นาที / ครั้ง
ทุกท่านต้องสวม mask และทำความสะอาดมือ ก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง

ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการตามหลักปฏิบัตินี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะดีขึ้น
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.8]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด