กิจกรรม Vichaiyut Open House สำหรับกลุ่ม Monday Club บริษัท เอไอเอ จำกัด

41

this content porn xxx

โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธได้จัดกิจกรรม Vichaiyut Open House สำหรับกลุ่ม Monday Club บริษัท เอไอเอ จำกัด โดยมีนายแพทย์สุรวุฒิ ปรีชานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมบรรยาย เรื่อง การคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง Low-Dose CT โดย นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เช่น เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ห้องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) และเครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด (Biplane) พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]