ขอเชิญชวนเริ่มต้นสิ่งดีๆ ให้เลือดก่อนปีใหม่ โชคดี ได้บุญ

167

this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เชิญชวนเริ่มต้นสิ่งดีๆ ให้เลือดก่อนปีใหม่ โชคดี ได้บุญ
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ รถรับบริการโลหิตเคลื่อนที่ หน้าศาลาพระพุทธ อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เวลา 9.00-15.00 น. (พัก 11.00-12.00 น.)

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]