ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2563

904

โรงพยาบาลวิชัยยุทธร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้บริจาคเลือดสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ในโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

  • ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
  • ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
  • ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
  • ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (พัก 11.00-12.00 น.) ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ จึงขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตในวันและเวลาดังกล่าว

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.9]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด