ขั้นตอนโอนสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อ เลื่อนนัด ยกเลิกนัด เปลี่ยนวัน ผู้จองวัคซีน Moderna รอบ 1

6300

this content porn xxx

เนื่องด้วยมีผู้สอบถามเรื่องการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อ เลื่อนนัด ยกเลิกนัด เปลี่ยนวัน
สำหรับผู้ที่จองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอแจ้งขั้นตอนโดยมีรายละเอียดดีงนี้

ขั้นตอนการโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีน

 

ขั้นตอนการเลื่อน ยกเลิก เปลี่ยนวันนัดรับวัคซีน

ขอความกรุณางดการโทรสอบถาม เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line VCH Moderna : @vchmoderna

ช่องทางติดตามข่าวสารข้อมูล
Website : www.vichaiyut.com     LINE : @Vichaiyut    Facebook : Vichaiyut Hospital

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]