คำชี้แจง เรื่องการเสนอข่าวเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3727

this content porn xxx

เนื่องจากมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนสื่อออนไลน์ ซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โรงพยาบาลวิชัยยุทธจึงขอเรียนชี้แจงตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.8]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด