ประกาศเรื่องวันเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้รับบริการที่มีคิวรับวัคซีน ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

804

this content porn xxx
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอแจ้งประกาศเรื่องวันเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้รับบริการที่มีคิวรับวัคซีน ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2265 7333 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด