โรงพยาบาลวิชัยยุทธของดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

572

this content porn xxx
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลวิชัยยุทธของดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ได้แก่
  • โครงการ ๙ กุศลร่วมทำบุญตักบาตร
  • โครงการปฏิบัติธรรม สมาธิเพื่อชีวิต โดย ผศ. นพ. โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ
  • โครงการให้ธรรมนำชีวิต ปี ๒๕๖๓ โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.8]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด