ประกาศ ตารางรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

675

ประกาศ
ตารางรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2
ณ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 22 เวลาบริการฉีดวัคซีน 08.00-15.30 น.
ท่านที่นัดหมายเข็ม 2 กับศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธผ่านระบบหมอพร้อม กรุณามาตามวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง

การให้บริการวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ณ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
สามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 ณ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม 0-2265-7777, 0-2265-7333 (Covid Call Center)

 ช่องทางติดตามข่าวสารข้อมูล
Website : www.vichaiyut.com     LINE : @Vichaiyut    Facebook : Vichaiyut Hospital

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4]