ถาม-ตอบปัญหาหมอพร้อม @วิชัยยุทธ

4528

การลงทะเบียน

Q : ฉันสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนกับทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้ผ่านช่องทางใดคะ?
A : หากท่านเป็นผู้ที่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่าน Google Form https://forms.gle/axvz6yEDcC71N9H67 โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการนำส่งข้อมูลไปยังภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลวิชัยยุทธเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19ในแอพลิเคชั่นหมอพร้อมได้
*หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลนี้ “ไม่ใช่เป็นการจองวัคซีน” แต่เพื่อการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ผู้ที่กรอกยังคงต้องลงทะเบียนในหมอพร้อมด้วยเช่นกัน

Q : โรงพยาบาลวิชัยยุทธให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้ใช้บริการประเภทใดบ้าง?
A : โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้น โดยในกลุ่มแรกที่สามารถลงทะเบียนจองผ่านหมอพร้อมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป ได้แก่
1) ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2) บุคคลที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต เรื้อรังที่อยู่ระยะ 5 ขึ้นไป โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือ BMI มากกว่า 35)
สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18-59 ปีสามารถลงทะเบียนหมอพร้อมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป

Q : ฉันจะได้รับการพิจารณาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อไหร่ ?
A : ทางโรงพยาบาลจะทำการทยอยส่งรายชื่อผู้ป่วยโดยเรียงตามลำดับ จากผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวก่อนเป็นกลุ่มแรก และจะทยอยส่งในกลุ่มต่อไปเพิ่มเติมค่ะ ทั้งนี้คนไข้บางกลุ่มที่ทางโรงพยาบาลยังไม่มีข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือจะยังไม่อยู่ในลิสต์ที่ส่งไปค่ะ

Q : หากฉันอายุยังไม่ถึง 60 ปี หรือไม่มีโรคประจำตัวตามเกณฑ์กำหนด ฉันสามารถจองได้เลยหรือไม่ ?
A : หากข้อมูลลงทะเบียนของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด ต้องรอรอบสำหรับประชาชนทั่วไป โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไปค่ะ

Q : ฉันจะเสียค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เท่าไหร่ ?
A : การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จัดสรรโดยหน่วยงานรัฐฯ ในรอบนี้ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และโรงพยาบาลวิชัยยุทธไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆค่ะ

Q : บนแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ฉันควรเลือกสถานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จุดใด ?
A : เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทางหมอพร้อม ซึ่งได้ลงชื่อสถานที่ฉีดสำหรับรพ.วิชัยยุทธไว้เกิน 1 แห่ง ซึ่งชื่อที่ถูกต้อง และท่านสามารถลงทะเบียนจองวันเวลาในแอพได้จะต้องเป็น “โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ” เท่านั้นค่ะ

Q : ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องมีการพักฟื้นตัวที่โรงพยาบาลหรือไม่ ?
A : หลังการฉีดวัคซีนจะมีการสังเกตอาการ 30 นาที หากไม่มีอาการผิดปกติก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ไม่ต้องพักฟื้นตัวในโรงพยาบาลค่ะ

Q : กรณีชาวต่างชาติ/ต่างด้าว ที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในไทยสามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่หน่วยงานรัฐฯจัดสรรได้หรือไม่ ?
A : หากท่านมีเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขที่รัฐบาลไทยออกให้ (13 หลัก) ท่านสามารถจองวัคซีนในรพ.ได้ค่ะ หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อเบอร์กลางเจ้าหน้าที่หมอพร้อม โทร. 0-2590-1493 ค่ะ

Q : ฉันจะทราบข้อมูลการจัดสรรวัคซีนจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จากช่องทางใด ?
A : ให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางแฟนเพจ และช่องทางอื่นๆ ของโรงพยาบาลเป็นระยะ หากมีการอัพเดทข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนนโยบาย ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางดังนี้ค่ะ
– Website โรงพยาบาลวิชัยยุทธ www.vichaiyut.com
– Facebook : Vichaiyut Hospital โรงพยาบาล วิชัยยุทธ 
– Line : @vichaiyut หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40vichaiyut
– Instagram : vichaiyuthospital

Q : จองเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลนัดในระบบหาย ?
A : อาจจะเกิดจากความไม่เสถียร หรือความผิดพลาดของแอพหมอพร้อม ขอให้ท่านพยายามลงจองอีกครั้ง หากท่านเป็นผู้ป่วยประจำของโรงพยาบาลใด ท่านสามารถติดต่อสอบถาม Call Center ที่โรงพยาบาลของท่านได้

Q : ในระบบแจ้งว่ายังไม่เปิดจอง ?
A : โรงพยาบาลรับจองคิวในหมอพร้อมตามปกติในนาม “โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ”

Q : จองไปแล้วได้คิวแน่นอนหรือไม่ ถ้าได้แน่นอนจะได้ยกเลิกที่อื่น ?
A : หากท่านได้คิววันเวลาตามที่ปรากฏในหมอพร้อมเรียบร้อยแล้ว เป็นการยืนยันในระบบและจะไม่มีชื่อท่านในโรงพยาบาลอื่นค่ะ

Q: จองแล้วขึ้นว่าอายุไม่ถูกต้องกับประเภทบุคคล ?
A: ท่านควรตรวจสอบอีกครั้ง 1. อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือไม่ 2. อยู่ในกลุ่มโรคประจำตัว 7 โรคสำคัญตามกำหนดหรือไม่

Q: ทางโรงพยาบาลมี SMS เตือนก่อนวันฉีดวัคซีนหรือไม่ ?
A: การรับวัคซีนครั้งนี้ โรงพยาบาลขออนุญาตไม่แจ้งเตือนในSMS เพราะจะซ้ำซ้อนกับหมอพร้อม และท่านที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงคิวด้วยตัวเองในภายหลัง อาจสับสนในวันเวลาที่ไม่ตรงกันได้

Q: จองฉีดวัคซีนไปแล้ว แต่ไม่ได้มีประวัติที่นี่ สามารถฉีดได้หรือไม่ ?
A: ขณะนี้ทางโรงพยาบาลขอให้บริการเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติกับทางโรงพยาบาลก่อนนะคะ เนื่องจากโรงพยาบาลมีผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากที่ต้องให้การดูแลค่ะ

Q: โรคความดันโลหิตสูงถือว่าอยู่ในกลุ่ม 7 โรคหรือไม่ ?
A: ความดันโลหิตสูงยังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 โรคค่ะ

Q: ผู้ป่วยเป็นคนไข้ SLE ของทางโรงพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เสี่ยงมากหากติดเชื้อ แต่ระบบหมอพร้อมระบุว่าเป็นประชาชนทั่วไป ต้องแก้ไขอย่างไร ?
A: ท่านสามารถติดต่อ Call Center โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 0-2265-7333 ได้ทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น.ค่ะ

ขั้นตอนในวันฉีดวัคซีน

Q: ในวันรับวัคซีน พยาบาลจะฉีดให้ใช่หรือไม่ จำเป็นต้องพบหมอหรือไม่ ?
A: ในการบริการวัคซีน ทีมแพทย์ พยาบาลจะคอยดูแลท่านตลอดกระบวนการจนท่านปลอดภัยค่ะ

สถานที่ฉีด

Q : ฉีดวัคซีนที่ตึกไหน ?
A : โรงพยาบาลจัดพื้นที่ให้บริการเป็นการเฉพาะ ขอให้ท่านที่มีนัด นำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ (ติดถนนพระรามหก) ก่อนเวลานัดประมาณ 20 นาทีค่ะ

การรักษา

Q : หากฉันไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และมาทราบในภายหลังว่าฉันติดเชื้อโควิด-19 ฉันสามารถเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้หรือไม่ ?
A : หากท่านได้ทำการตรวจเชื้อโควิด-19 และพบว่าตน “ติดเชื้อโควิด-19” ต้องทำการติดต่อทางโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ท่านได้ทำการตรวจ ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจรักษาหรือช่วยประสานกับหน่วยงานรัฐฯ และส่งตัวท่านไปยังโรงพยาบาลที่ทางรัฐฯกำหนด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ค่ะ

วัคซีนทางเลือก

Q: ทางโรงพยาบาลมีให้บริการวัคซีนทางเลือกหรือไม่ ?
A: โรงพยาบาลกำลังดำเนินการเรื่องวัคซีนทางเลือกร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนค่ะ เมื่อได้รับวัคซีนมาบริหารได้เอง จะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของโรงพยาบาลให้ทราบค่ะ

ทั้งนี้ ในระหว่างรอรับการฉีดวัคซีน จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรคโควิด 19 ต่อไปค่ะ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด