ทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562

1228

this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับโรงพยาบาล เพื่อสมทบสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทอดถวาย
เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำวัตรปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยม และพุทธบริษัทโดยทั่วไป ณ วัดสมณโกฎฐาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด