ทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563

857

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี เพื่อสมทบทุนในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรของวัด บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในโบราณสถาน และเป็นกองทุนค่าน้ำ ค่าไฟ โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,306,070 บาท ทางโรงพยาบาลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางและทำบุญร่วมกันในโอกาสนี้


ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.6]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด