ทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563

215

โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรวัดพระพุทธฉาย บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในโบราณสถาน และเป็นกองทุนค่าน้ำ ค่าไฟ ณ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปีครั้งนี้ ได้ที่
🔸สำนักงานกรรมการบริหารชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์
🔸สำนักงานกรรมการบริหารชั้น 19 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
🔸แผนกการเงิน หอผู้ป่วย เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกแห่ง
🔸โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขากระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 0-2033-2517-75-2
ชื่อบัญชี “กองทุนกฐินโรงพยาบาลวิชัยยุทธ”

สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่
สำนักงานกรรมการบริหาร ชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์
โทร. 02-265-7777 ต่อ 51508

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด