ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

142

this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ วัดทุ่งทอง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จ บูรณะศาลาการเปรียญที่ชำรุดทรุดโทรม ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป ประตูทางเข้าวัด และสร้างห้องน้ำให้แล้วเสร็จ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายแพทย์ไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเดินทางไปร่วมบุญในโอกาสนี้ โดยมียอดปัจจัยที่ร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,884,609 บาท ทางโรงพยาบาลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางและทำบุญร่วมกันในโอกาสนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]