บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)และบจก.โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์ Tiger Balm Healthcare Kits

245

this content porn xxx

นพ. คณินท์ ชะนะกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยยุทธ รับมอบผลิตภัณฑ์ Tiger Balm Healthcare Kits จำนวน 2,500 ชุด มูลค่า 1,250,000 บาท จากบริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ทางรพ.ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]