ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตร่วมทำบุญก่อนสงกรานต์

352

this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เชิญชวนบริจาคโลหิตร่วมทำบุญก่อนสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ณ รถรับบริการโลหิตเคลื่อนที่ หน้าศาลาพระพุทธ อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เวลา 9.00-15.00 น. (พัก 11.00-12.00 น.)

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4]