ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

411

this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เชิญชวนบริจาคโลหิตวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
ณ รถรับบริการโลหิตเคลื่อนที่ หน้าศาลาพระพุทธ อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เวลา 9.00-15.00 น. (พัก 11.00-12.00 น.)

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]