ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

94

this content porn xxx

ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมต้นสิ่งดีๆ ให้เลือดก่อนปีใหม่ โชคดี ได้บุญ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เวลา 9.00-14.30 น. (พัก 11.00-12.00 น.)

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]