โรงพยาบาลวิชัยยุทธประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วย

1897

this content porn xxx

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นได้ขยายวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น      ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยทุกท่านงดเยี่ยมผู้ป่วยชั่วคราว กรณีมีความจำเป็นต้องเยี่ยมผู้ป่วยกรุณาติดต่อพยาบาล  และเยี่ยมได้ครั้งละ 1 ท่านเท่านั้น

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด