โรงพยาบาลวิชัยยุทธประกาศนโยบายเยี่ยมไข้

1168
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID 19 ณ ขณะนี้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้กำหนดนโยบายการเยี่ยมไข้ ดังนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.8]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด