วัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) มีผู้นัดหมายครบจำนวนแล้ว

205

ประกาศ

ขณะนี้มีผู้นัดหมายรับวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) ครบจำนวน 1,810 โดส ตามที่รพ.ได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ท่านที่มีความประสงค์จะนัดหมายรับวัคซีนในรอบถัดไป กรุณาลงทะเบียนคูปองไว้ล่วงหน้า เพื่อมิให้พลาดโอกาสในการรับสิทธิ์เข้าระบบนัดหมายรับวัคซีน และติดตามประกาศรอบนัดหมายใหม่เมื่อทางรพ.ได้รับจัดสรรวัคซีนรอบใหม่พร้อมกันกับทุกรพ.

สำหรับแผนการส่งมอบวัคซีนรอบต่อไป ยังอยู่ในระหว่างรอการยืนยันจากองค์การเภสัชกรรม กรุณาติดตามประกาศจากทางรพ.เป็นระยะ

สำหรับท่านที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์การเข้าระบบนัดหมายแล้ว เมื่อทางรพ.ประกาศรอบนัดหมายใหม่ สามารถเข้าระบบนัดหมายจากลิงก์ใน SMS เดิมได้ทันที

ขอความกรุณางดการโทรสอบถาม เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line VCH Moderna : @vchmoderna

ช่องทางติดตามข่าวสารข้อมูล
Website : www.vichaiyut.com     LINE : @Vichaiyut    Facebook : Vichaiyut Hospital

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]