โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอความร่วมมือผู้รับบริการปรับปรุงข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์ในการแจ้งรับวัคซีน

562
เนื่องด้วยโรงพยาบาลวิชัยยุทธตกลงให้ความร่วมมือเป็นสถานพยาบาลที่จะให้บริการวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชน (เฉพาะผู้ป่วยรพ.วิชัยยุทธ) โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านกรุณาตอบข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วนโดยด่วนเพื่อจะดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิการรับวัคซีนของท่านต่อไป
ลงทะเบียนข้อมูล คลิก >> https://forms.gle/axvz6yEDcC71N9H67
หรือสแกนที่นี่
หมายเหตุ – การกรอกข้อมูลนี้ X ไม่ใช่เป็นการจองวัคซีน X แต่เพื่อการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ผู้ที่กรอกยังต้องลงทะเบียนในหมอพร้อมด้วย
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมืออันดีมา ณ ที่นี้
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด