ปิดจองและชำระค่าบริการวัคซีนทางเลือก Moderna

14173

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอแจ้งปิดจองและชำระค่าบริการวัคซีนทางเลือก Moderna และงดการโอนชำระเงินเข้าบัญชีบริษัท ตั้งแต่เวลา 10.10 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด