รพ.วิชัยยุทธรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิวิชัยยุทธ

25

this content porn xxx
เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล 94 ปี พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร เขื่อนเจริญ) เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 มกราคม 2566 พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราลังการ ได้มอบหมายให้ พระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) พระครูกิตติวินัยวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร และคณะศิษยานุศิษย์ เป็นตัวแทนในการมอบเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิวิชัยยุทธ เป็นจำนวนเงิน 1,033,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยยุทธ นายแพทย์คณินท์ ชะนะกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ และคุณอรุณี สุวรรณรักษ์ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เป็นผู้รับมอบ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]