ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

103
คุณอรุณี สุวรรณรักษ์ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนในนามของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1]