ประกาศการให้บริการผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19

360

this content porn xxx

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอแจ้งประกาศการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2265 7777  กด 0

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด