ประกาศเรื่องเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19

2284

this content porn xxx

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอแจ้งประกาศเรื่องเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด