ประกาศปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยรพ.กลุ่มผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และสตรีตั้งครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

4892

ประกาศ
เรื่อง งดการจองคิวรับวัคซีนโควิด-19
เรียน ท่านผู้รับบริการทุกท่าน

เนื่องด้วยขณะนี้คิวรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 รอบสุดท้าย ของศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ที่จะให้บริการในวันที่ 11, 13, 16-20 สิงหาคม 2564 เต็มตามจำนวนแล้ว จึงขอประกาศปิดการรับจองผ่านช่องทาง Google Form ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ กราบขอบพระคุณที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจขอรับบริการและขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการกับทุกท่านได้ มา ณ โอกาสนี้

 

รายละเอียดสำหรับผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ท่านที่ลงทะเบียนแล้ว รพ.จะแจ้งผลการจองที่ได้และไม่ได้รับการจัดสรรทาง SMS ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 (ถ้าเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งถูกต้อง)

วันบริการฉีดวัคซีน : 11, 13, 16-20 สิงหาคม 2564

ชนิดวัคซีน : AstraZeneca

สถานที่ : อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 22
เวลา : 08.00 – 15.00 น. (เว้น 12.00 – 13.00 น.)

หมายเหตุ เมื่อท่านได้รับวันเวลาที่นัดหมาย ขอความกรุณาให้มารับวัคซีนตามกำหนด หากท่านไม่มารับวัคซีนในวันดังกล่าว โรงพยาบาลจะถือว่าท่าน “สละสิทธิ์” และไม่มีการโทรตาม แต่จะจัดสรรวัคซีนให้ผู้รับบริการท่านอื่นต่อไป

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการสำหรับผู้ที่ walk in และไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบฯ หรือช่องทางที่รพ.กำหนด และไม่รับจองสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ทุกกรณี

ติดต่อสอบถาม Covid Call center เบอร์ 02-265-7333

 ช่องทางติดตามข่าวสารข้อมูล
Website : www.vichaiyut.com     LINE : @Vichaiyut    Facebook : Vichaiyut Hospital

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]