รพ.วิชัยยุทธเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพแห่งใหม่ ณ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

300

โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้รับเมตตาเป็นอย่างสูงจากพระวิมลศีลาจารย์ (อำนวย ภูริสุนุทโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ในการเจิมป้ายชื่อศูนย์ตรวจสุขภาพแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายแพทย์ประพจน์ คล่องสู้ศึก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ให้การต้อนรับ โดยศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เปิดให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการตรวจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด