เปิดให้บริการคลินิกภาคค่ำ Night Clinic เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

216

this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธเปิดให้บริการคลินิกภาคค่ำ Night Clinic
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ณ คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกอายุรศาสตร์

โทร. 0 2265 7777             

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด