เลื่อนคิวการรับวัคซีน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

979

this content porn xxx
โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอแจ้งประกาศเลื่อนคิวการรับวัคซีน รอบวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน หากได้รับแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบกำหนดการอีกครั้ง
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด