โรงพยาบาลวิชัยยุทธเสริมมาตรการเข้มรับมือ COVID-19 เพิ่มจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร

5058

this content porn xxx
จากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลวิชัยยุทธเสริมมาตรการเข้มรับมือ COVID-19 เพิ่มจุดคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีห้องตรวจโรคแยกกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด