แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

2697

this content porn xxx

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอแจ้งประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2265 7333 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด