ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

551

this content porn xxx

มาแล้วจ้า..ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารสุขภาพและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ จะมีใครบ้างมาดูกันค่ะ

เงื่อนไขการติดต่อรับของรางวัล
– ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล โดยส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Inbox Facebook Vichaiyut Hospital ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เมื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลเรียบร้อยแล้วจะได้รับการตอบกลับจากทีมงานพร้อมข้อมูลการส่งของรางวัลหากผู้ได้รับรางวัล กรณีไม่มีการติดต่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล
– คัดเลือกผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
– คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
– ข้อมูลที่ท่านได้ตอบแบบสอบถามจะถูกปิดไว้เป็นความลับไม่ถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกสื่อสารการตลาดและสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2265 7777 ต่อ 32042

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด