โครงการ 50 ปี วิชัยยุทธอาสา พัฒนาชุมชน

522

this content porn xxx
โครงการ 50 ปี วิชัยยุทธอาสา พัฒนาชุมชน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จัดกิจกรรมในโครงการ 50 ปี วิชัยยุทธอาสา พัฒนาชุมชน ณ ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ เคหะศรีย่าน เขตดุสิต โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยทีมแพทย์และพยาบาล การให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ รวมทั้งการสร้างโรงขยะชุมชน และการปรับปรุงสภาพห้องน้ำและราวจับสำหรับผู้สูงวัยในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งแรกในโอกาสที่เรากำลังก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 50 ของการดำเนินงานของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด