รพ.วิชัยยุทธเข้ารับมอบเกียรติบัตรให้เป็นหนึ่งใน “โรงพยาบาลคุณธรรม” หรือ โรงพยาบาลสีเขียว จากกรมการค้าภายใน

535

this content porn xxx

นายแพทย์วิเชียร กาญจนภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นหนึ่งใน “โรงพยาบาลคุณธรรม” หรือ โรงพยาบาลสีเขียวที่มีความโปร่งใสและมีความเป็นธรรมในการคิดราคายาแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยในโอกาสนี้ ทางโรงพยาบาลได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และนายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวิชัยยุทธโดยมีนายแพทย์ไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และนายแพทย์วิเชียร กาญจนภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธให้การต้อนรับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด