โรงพยาบาลวิชัยยุทธไม่มีบริการวัคซีนโควิด-19 แบบ walk-in

3573

โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอแจ้งว่าทางโรงพยาบาลไม่มีบริการให้วัคซีนโควิด-19 walk-in นะคะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]