กิจกรรม Workshop “เพราะเบาหวานดูแลได้”

907

this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จัดกิจกรรม Workshop “เพราะเบาหวานดูแลได้” เนื่องในโอกาสวันเบาหวานโลก เพื่อให้ความรู้และวิธีการดูแลตนเองเมื่อเป็นเบาหวาน และดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานได้จริง โดยมีนายแพทย์คณินท์ ชะนะกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในช่วงเสวนาเรื่องสุขภาพ ดำเนินรายการโดย แพทย์หญิงเกษนภา เตกาญจนวนิช อายุรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม ฝึกออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยนักกายภาพบำบัด และการทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยนักกำหนดอาหาร ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด