การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

233

 

บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด (โรงพยาบาลวิชัยยุทธและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ)

จะจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด