ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

40

this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เวลา 9.00-15.00 น. (พัก 11.00-12.00 น.)

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]