เปิดให้บริการคลินิกเต้านม Breast Clinic ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

71

this content porn xxx

ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธเปิดให้บริการคลินิกเต้านม Breast Clinic
รับปรึกษาปัญหาความผิดปกติของเต้านม พร้อมตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาอย่างทันท่วงที
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00-19.00 น.
ณ คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
วันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-13.00 น.
ณ คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกอายุรศาสตร์
โทร. 0 2265 7777        

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]