โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่ 2563

1074

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ คนไข้ ผู้ถือหุ้น และญาติโยม ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี โดยทางโรงพยาบาลได้นิมนต์พระสงฆ์และพระติดตามสายปฏิบัติจำนวน 43 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ รับบาตร เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเช้าตามกำหนดการ ดังนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด