Q&A วัคซีนทางเลือก Moderna

1873

Q : เมื่อชำระค่ามัดจำวัคซีนและส่งหลักฐานการชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ผู้จองจะทราบได้อย่างไรว่าดำเนินการสำเร็จ
A : กรณีชำระเงิน ณ รพ. ท่านจะได้รับใบรับชำระค่ามัดจำวัคซีน โดยให้ท่านเก็บหลักฐานการชำระค่ามัดจำไว้และรอรับแจ้งการเข้ารับคูปองฉีดวัคซีนจากรพ.ผ่านทาง SMS ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

กรณีชำระค่ามัดจำผ่านการโอนเงิน จะมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
1.ผู้ชำระส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน Google form หรือ LINE@vchmoderna
2.เมื่อรพ.ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะมีการตอบกลับตามช่องทางที่ท่านแจ้งไว้
• กรณีแจ้งผ่าน Google form ท่านจะได้รับ SMS ตอบกลับให้ท่านทราบ โดยระบุข้อความว่า “รพ.ได้รับหลักฐานการชำระเงินค่ามัดจำของท่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะแจ้งยืนยันพร้อมนัดหมายรับใบรับเงินมัดจำและคูปองให้ท่านทราบอีกครั้งผ่าน SMS ภายใน 31 ก.ค. 64 หมายเหตุ: การยืนยันว่าท่านจะได้รับวัคซีนทางเลือก Moderna ตามที่ท่านชำระค่ามัดจำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่รพ.จะได้รับจากองค์การเภสัช ซึ่งจะมีการแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งทาง SMS ทันทีที่รพ.ทราบเป็นที่แน่นอนแล้ว”
• LINE@vchmoderna ท่านจะได้รับข้อความ Broadcast โดยระบุ “สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่ามัดจำและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่าน Google Forms และ Line : @vchmoderna ภายในเวลา 10.10 น. วันที่ 2 ก.ค. 64 รพ.ได้รับหลักฐานการชำระเงินค่ามัดจำของท่านแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะแจ้งยืนยันพร้อมนัดหมายรับใบรับเงินมัดจำและคูปองให้ท่านทราบอีกครั้งผ่าน SMS ภายใน 31 ก.ค. 64 หมายเหตุ: การยืนยันว่าท่านจะได้รับวัคซีนทางเลือก Moderna ตามที่ท่านชำระค่ามัดจำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่รพ.จะได้รับจากองค์การเภสัช ซึ่งจะมีการแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งทาง SMS ทันทีที่รพ.ทราบเป็นที่แน่นอนแล้ว”

Q : กรณีชำระเงินแล้ว ยังไม่ได้รับหลักฐานตอบรับการจองจากโรงพยาบาล
A : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE@vchmoderna ทั้งนี้โรงพยาบาลจะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเร็วที่สุด สำหรับท่านที่เคยส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน Google form ให้โรงพยาบาลแล้ว ขอความกรุณาท่าน “ไม่ต้อง” ส่งซ้ำอีก

Q : เนื่องด้วยรพ.ได้เรียกเก็บค่ามัดจำวัคซีน 1,700 บาท โดยอัตราค่ามัดจำปัจจุบันอยู่ที่ 1,650 บาท สำหรับส่วนต่าง 50 บาท นั้น รพ.จะดำเนินการคืนให้ด้วยวิธีใดและเมื่อไหร่
A : รพ.จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง 50 บาทนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินในวันที่ท่านรับวัคซีน

Q : รพ.จะแจ้งผลการจองได้เมื่อไหร่ว่าผู้ชำระค่ามัดจะได้รับวัคซีนหรือไม่
A : รพ.ได้รับแจ้งจากสมาคมรพ.เอกชน ผ่านการประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ซึ่งต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และจะชำระเงินกับองค์การเภสัชกรรมภายในวันที่ 21 ก.ค. 64 รพ.จึงคาดว่าจะสามารถแจ้งผลที่ชัดเจนภายใน 31 ก.ค. 64 เป็นอย่างช้า โดยสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนอันเนื่องมาจากรพ.ได้รับจัดสรรไม่ครบตามที่รพ.แจ้งความจำนงไป รพ.จะได้เร่งดำเนินการคืนเงินค่ามัดจำให้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 64

Q : รพ.ใช้วิธีใดในการจัดสรรวัคซีนให้ผู้จอง
A : ใช้วิธีจัดสรรตามลำดับเวลาการชำระค่ามัดจำ ซึ่งจะบันทึกไว้ในระบบ กรณีการโอนเข้าบัญชีธนาคารจึงยึดเวลาตามสลิป หรือกรณีชำระ ณ รพ. จะมีเวลาการชำระกำกับอยู่ ทั้งนี้ รพ. ถือหลักคุณธรรมที่จะมีการเรียงลำดับอย่างตรงไปตรงมาตามเวลาที่ได้มีการชำระจริง

Q : รพ.มีวิธีดำเนินการคืนเงินอย่างไร
A : รพ.จะดำเนินการโอนเงินค่ามัดจำคืนท่าน ผ่านหมายเลขบัญชีหรือข้อมูลที่ให้ไว้กับทางรพ. โดยรพ.จะทำการตรวจสอบข้อมูลและส่งรายละเอียดการรับเงินคืนให้ท่านผ่านทาง SMS

Q : ผู้จองจะใช้อะไรเป็นหลักฐานแสดงในวันรับวัคซีน
A : รพ.จะมอบคูปองรับวัคซีน 1 ใบต่อเข็ม โดยเรียงตามหมายเลขลำดับเพื่อเป็นหลักฐานในการรับการฉีดวัคซีน

Q : กรณีไม่สะดวกมารับคูปองฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ต้องการให้ผู้อื่นมารับแทนต้องแสดงหลักฐานใดบ้าง
A : สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยแจ้งข้อมูลชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จำนวนการจองให้ตรงกับรายชื่อที่จองในระบบของรพ.หรือขอรับคูปองพร้อมใบรับชำระค่ามัดจำผ่านทางไปรษณีย์

Q : กรณีที่ผู้จองไม่ประสงค์รับวัคซีนด้วยตนเอง สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้หรือไม่
A : สามารถทำการโอนสิทธิ์ได้ แต่ต้องไม่นำไปจำหน่ายต่อเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไร ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ รพ.จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

Q : กรณีจองวัคซีนไม่ทัน ทางรพ.จะมีเปิดรับจองวัคซีนรอบถัดไปหรือไม่
A : หากมีการเปิดจองวัคซีนเพิ่มเติมในอนาคต ทางรพ.จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งในภายหลัง ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารของรพ.ได้ผ่าน Website Facebook หรือ Line@ ของรพ.

***โปรดอ่านคำแนะนำการรับวัคซีน Moderna***

ทำความเข้าใจก่อนเลือกวันรับวัคซีน mRNA-1273 (Moderna) ซึ่งเป็นวัคซีน COVID-19 ชนิด mRNA มีประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19 ปัจจุบัน mRNA-1273 (Moderna) จัดเป็นวัคซีนทางเลือกนอกเหนือจากวัคซีนที่ภาครัฐได้จัดสรรให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เมื่อวัคซีน mRNA-1273 (Moderna) เข้าสู่ร่างกาย mRNA จะทำหน้าที่ในการสร้าง SARS-CoV-2 spike protein เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ผลแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย ได้แก่ ไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ปวดบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ข้างที่ได้รับวัคซีน เป็นต้น สำหรับผลแทรกซ้อนรุนแรง (anaphylaxis , angioedema) พบได้น้อยมาก ผลแทรกซ้อนต่อหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ และ/หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ พบในผู้ชายที่อายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็พบน้อยมาก ประมาณ 7.5 (เข็มแรก) และ 19.8 (เข็มที่สอง) รายต่อการฉีด 1 ล้านครั้ง
วัคซีน mRNA-1273 (Moderna) ควรฉีดครั้งละ 0.5 มล. (1 เข็ม) 2 ครั้งห่างกัน 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หลังจาก mRNA-1273 (Moderna) ได้รับอนุมัติให้ใช้แบบฉุกเฉินแล้ว ก็มีการศึกษาการใช้วัคซีนต่างชนิดร่วมกันมากขึ้น พบว่าได้ผลดีมากในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยผลแทรกซ้อนไม่ได้รุนแรงขึ้น รวมถึงมีการใช้ในสตรีตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) พบว่าปลอดภัย ปัจจุบันบางประเทศ เช่น บาห์เรน แนะนำให้กลุ่มเสี่ยงที่ได้วัคซีนชนิดอื่นครบแล้ว รับวัคซีน mRNA เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เนื่องจากพบการระบาดจากไวรัสกลายพันธุ์

ในกรณีที่ท่านไม่เคยรับวัคซีน COVID-19 มาก่อน หรือ รับไม่ครบ
• แนะนำให้ได้รับ Moderna เร็วที่สุดหลังจากโรงพยาบาลได้รับจัดสรร โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์
• ในกรณีเคยได้รับ Sinovac หรือ Sinopharm เพียง 1 เข็ม และไม่ประสงค์รับเข็มที่ 2 แนะนำให้ได้รับ Moderna เร็วที่สุดหลังจากโรงพยาบาลได้รับจัดสรร โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์
• ในกรณีเคยได้รับ AstraZeneca 1 เข็ม และไม่ประสงค์จะรับ AstraZeneca เข็มที่ 2 ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม แนะนำให้ได้รับ Moderna 1 เข็ม ห่างจาก AstraZeneca ประมาณ 4-12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากการศึกษาในต่างประเทศ และหลายประเทศใช้นโยบายนี้ในปัจจุบัน)

ในกรณีที่ท่านได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มแล้ว
ไม่ว่าจะเป็น Sinovac, Sinopharm หรือ AstraZeneca และท่านต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้สูงขึ้น เพื่อลดปัญหาจากไวรัสกลายพันธุ์ที่อาจดื้อวัคซีน แนะนำให้ได้รับ Moderna จำนวน 1 เข็ม ประมาณ 4-16 สัปดาห์หลังจากเข็มสุดท้ายของวัคซีนที่เคยได้รับ (ยังไม่มีการศึกษายืนยัน)
ในกรณีที่ท่านเคยติดเชื้อเป็นโรค COVID-19 มาก่อน ภูมิต้านทานที่เกิดหลังติดเชื้อจะค่อย ๆ ลดลงตามธรรมชาติ แนะนำให้ได้รับ Moderna เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น จำนวน 1 เข็มประมาณ 4-16 สัปดาห์ หลังหายจากโรค COVID-19 (ดัดแปลงจากคำแนะนำของ CDC สหรัฐอเมริกา)

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.8]