12 สิงหาคมนี้ พาคุณแม่รับวัคซีนทางเลือก Moderna ฟรี! เฉพาะคุณแม่ 120 ท่านแรก

91

this content porn xxx

โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ร่วมส่งความห่วงใยในวันแม่
12 สิงหาคมนี้พาคุณแม่มารับวัคซีนทางเลือก Moderna ฟรี! 120 ท่านแรก (เฉพาะคุณแม่เท่านั้น)

เงื่อนไขการรับบริการ
– เข้ารับบริการในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
– ลงทะเบียนรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ บริเวณเคาน์เตอร์การเงิน ชั้น 13 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)
– กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแม่และคุณลูก ก่อนเข้ารับบริการ

เงื่อนไขการรับบริการ:
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแม่และคุณลูก เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]