บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการบำบัด ประจำปี 2563

1541

โรงพยาบาลวิชัยยุทธเปิดบริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการบำบัด การจัดอาหารและการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคโดยนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับคำปรึกษา ณ คลินิกโรคเบาหวาน ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองวันเพื่อเข้ารับการปรึกษาล่วงหน้าได้ที่
คลินิกโรคเบาหวาน โทร.0-2265-7777 ต่อ 30380

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด