บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการบำบัด ประจำปี 2563

1138

โรงพยาบาลวิชัยยุทธเปิดบริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการบำบัด การจัดอาหารและการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคโดยนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับคำปรึกษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองวันเพื่อเข้ารับการปรึกษาล่วงหน้าได้ที่
คลินิกโรคเบาหวาน

โทร.0-2265-7777 ต่อ 30380

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด