ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer (bivalent)

50

this content porn xxx

ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer (bivalent) สำหรับผู้รับบริการของโรงพยาบาลที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่วันที่ 20-26 มีนาคม 2566
ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]