บริการจัดส่งยาที่บ้าน Vichaiyut Medicine Delivery

1199

this content porn xxx

ประกาศ
แจ้งปรับเปลี่ยนช่องทางติดต่อรับบริการจัดส่งยาที่บ้าน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ขอรับบริการจัดส่งยาที่บ้าน
สามารถติดต่อรับบริการได้ที่คลินิกที่ท่านเข้ารับรักษา โทร. 0 2265 7777

ทั้งนี้ขอยกเลิกช่องทางการติดต่อรับบริการจัดส่งยาที่บ้าน
ผ่าน Line : VCH_MedicineDelivery ซึ่งจะให้บริการถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ช่องทางติดตามข่าวสารข้อมูล
Website : www.vichaiyut.com     LINE : @Vichaiyut    Facebook : Vichaiyut Hospital

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.6]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด